×

Työn palauttaminen ja arviointi

Aihealue

Oppimisprosessien yhteiset työkalut

Koulutukseen varattava aika

60 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Äidinkieli

Hakusanat

opettajien tvt-taidot classroom google teams o365 gse
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/73/tyon-palauttaminen-ja-arviointi


Merkin kuvaus

Pilvipalveluilla,  O365 Teams tai Google Classroom, voi tehdä palautuskanavan oppilaille. Oppilaat eivät näe toisten palauttamia töitä. Palautuskanavassa näet kätevästi tehtävän palautukset kätevästi yhdessä paikassa ja voit julkaista oppilaille arvosanan. O365 teams on hyvä office välineillä (esim Word, Powerpoint, Excel) tehtyjen töiden palautukseen. Google Classroomin kanssa kannattaa käyttää Googlen työkaluja (esim. Docs, Slides, Sheets)

Osaat seuraavat perusasiat

  • Tehdä ryhmät oppilaille Teamsiin tai Classroomiin
  • Luoda tehtävä, johon oppilaat palauttavat
  • Ajastaa tehtävä, määrittää myös tehtävn sulkeutumisaika
  • ohjeistaa ja auttaa oppilaita palauttamaan työn
  • arvioida ja julkaista arvosanat oppilaille
  • katsoa yhteenvedot esim. koko lukuvuoden arvoinnoista

Opiskelumateriaaliin pääset täältä