×

Etäopetuksen järjestäminen

Aihealue

Open arjen työkalut

Koulutukseen varattava aika

30 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Äidinkieli

Hakusanat

opettajien tvt-taidot

Pakollinen

https://opentunti.fi/badges/tokens/show/2658/etaopetuksen-jarjestaminen


Merkin kuvaus

Osaat

  • Kirjata Opentuntiin oppilaalle ohjeet. Vaihtoehtoisesti alakoulussa SeeSaw palveluun, jos se on ollut aktiivisessa käytössä.
  • Jakaa ohjeet oppilaille ja huoltajille
  • Käyttää Teamsiä tai Classroomia palautuskanavana
  • Vastata Teamsissä etäpuheluun
  • Liittyä etäkokoukseen
  • Järjestää etäkokous

Ohjeet: