×

Tämä on käyttäjän Ritva Mäkinen suunnitelma. Osa kurssia 8 English course 1.

Verbikertaus 2

Opiskelijan ohje

Menneet aikamuodot: imperfekti, perfekti ja pluskvamperfekti s.200 TB. WB-tehtäviä s.25-27.

Kurssin tavoitteet

Ops:n tavoitteet