×

Tämä on käyttäjän Annariina Hongisto suunnitelma. Osa kurssia LUKU8: Ympyrägeometria.

tangenttikulma ja kehäkulma

Opiskelijan ohje

1. TUNTI: tangenttikulma

Tee s. 89 tehtäviä

KAIKILLE yhteiset 1-6

SITTEN joko 7 tai 8

 

2. TUNTI: kehäkulma

Tee s. 91 tehtäviä

KAIKILLE yhteiset 9-14

SITTEN joko15 tai 16

TEE moniste: kulman laskeminen

TEE moniste: tehtäviä ympyrästä

VIDEOT: https://www.youtube.com/watch?v=aKnDitftcoo

Kotitehtävät

1. tunti

11.12.2017

7E ja 7A: s. 263-264 tehtävät 38, 43 ja 44 

2. tunti

14.12.2017

7E ja 7A: tee moniste: tehtäviä ympyrästä

Kurssin tavoitteet

Yksiköt:

 • pituus
 • pinta-ala

Yhdenmuotoisuus:

 • yhdenmuotoisuus
 • mittakaava

Oppilas 

 • ymmärtää käsitteet 
 • osaa soveltaa mittakaavaa arkielämän laskuissa

Monikulmioiden pinta-ala ja piiri

 • Suunnikas
 • kolmio
 • puolisuunnikas
 • ympyrä
 • sektori

Oppilas 

 • osaa soveltaa tasokuvioiden pinta-alan laskutapoja

Monikulmioiden symmetria

 • suoran suhteen
 • pisteen suhteen
 • siirto
 • kierto

 

Pythagoraan lause

 • toisen asteen yhtälö 
 • Pythagoraan lause

Oppilas 

 • osaa ratkaista vaillinaisen toisen asteen yhtä- lön -
 • osaa käyttää Pythagoraan lausetta suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemisessa -
 • ihminen ja teknologia: tietokoneavusteisten ohjelmien käyttö

Oppilas 

 • osaa laskea ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden 
 • osaa laskea päätellen sektorin pinta-alan ja kaaren pituuden 
 • osaa käyttää sovellustehtävissä ympyrän pinta-alan ja kehän pituuden laskutapoja