×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia TaiKoo.

Löydä luovuus itsestäsi koodaamalla

Opiskelijan ohje

Maailma tarvitsee erilaisia ihmisiä

Perinteisesti ohjelmointia on pidetty vaikeaselkoisena ja haastavana tietotekniikan osa-alueena, joka liitetään vahvasti vain matemaattiseen ja loogiseen ajatteluun. Ohjelmointia tulee tarkastella laajemmasta näkökulmasta, sillä se on pohjimmiltaan erittäin luovaa ja kekseliästä. Tarvitsemme monipuolisen joukon ihmisiä kirjoittamaan koodia, jotta koodattu ympäristömme palvelee tasapuolisesti erilaisia arvoja ja ihmisiä. Kuvataiteen keinot edesauttavat ohjelmointia näyttäytymään uudessa valossa myös niille opettajille ja oppijoille, jotka ovat aiemmin epäilleet omaa halukkuuttaan oppia ohjelmointia.

“The merit of painting lies in the exactness of reproduction. Painting is a science and all sciences are based on mathematics.” - Leonardo Da Vinci

sumotunes
 

Ohjelmoija opettaa tietokonetta.

Oli tietokone sitten suuri tai pieni, kirjoitetaan ohjelmat aina yksi käsky kerrallaan. Jotta tietokone saadaan tekemään erilaisia asioita, tulee käskyjä monesti kirjoittaa useita rivejä. Näiden rivien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan ohjelmaksi.

Tietokoneet ovat siinä mielessä hullunkurisia laitteita, että ne tottelevat jokaista käskyä ja komentoa välittämättä siitä onko se järkevää. Siksi tietokoneet tarvitsevat ohjelmoijaa kertomaan niille, mikä on oikein ja järkevää. Kun ohjelmoija ajattelee tietokoneen tavoin ja muodostaa tietokoneelle ymmärrettäviä käskyjä, puhutaan ohjelmallisesta ajattelusta. Ohjelmallisen ajattelun taidot ovat tärkeitä, jotta voi oppia hyväksi ohjelmoijaksi.

Siispä sen sijaan, että harjoittelisimme vain tietokoneella tapahtuvaa ohjelmointia, Taidetta koodissa -materiaali perehdyttää oppijan myös loogisen ja ohjelmallisen ajattelun taitoihin.

Opetusmateriaalin rakenne

Materiaali koostuu kolmesta taitotasosta. Tehtävät ovat alunperin suunniteltu 5.-7. luokan oppilaille. Haluamme kuitenkin rohkaista kouluja ja opettajia soveltamaan materiaalia eri luokka-asteiden oppilaille parhaaksi katsomallaan tavalla.

Materiaalissa on ohjeita sekä opettajalle että oppilaille. Oppialiden ohjeet on kirjoitettu mahdollistamaan itsenäinen työskentely, joten opettajat voivat rohkeasti ottaa materiaalin käyttöön ilman aikaisempaa ohjelmoinnin osaamista. Jokaisen tehtävän tavoitteet kannattaa käydä oppilaiden kanssa läpi ja jakaa sen jälkeen tehtävän linkki oppilaille. Siitä alkaa yhteinen matka nykyiaikaiselle luovuuden harjoittamiselle.

Jokaisella tasolla tehtävät on jaettu kahteen eri sisältötyyppiin: ohjelmallinen ajattelu ja ohjelmoinnin soveltaminen. Julkaisemme materiaalit avoimesti käytettäväksi, kopoitavaksi ja parastettavaksi keväällä 2020.

 

Kurssin tavoitteet

Taidetta koodissa -materiaali tarjoaa peruskoulun opettajille helposti lähestyttäviä ja sovellettavissa olevia ratkaisuja ohjelmallisen ajattelun ja koodauksen opetukseen kuvataiteen keinoin.

Kokonaisuudessa keskitytään 5-7 luokkien opetussuunnitelman L5 (tieto- ja viestintäteknologia) toteutukseen kuvataiteen keinoin. Opetussuunnitelman sisältöön voit tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä

Hankkeen takana on joukko opettajia, opiskelijoita ja yritysalan vaikuttajia, jotka haluavat rikkoa ohjelmointia koskevia stereotypioita ja innostaa kaikkia ohjelmoinnin pariin. Hanke on yleishyödyllinen, ja sen toteutuksesta vastaavat Nitomani School Oy sekä Opentunti Ry. Hankkeen rahoittajana toimii Ilkka Paananen.