×

Tämä on käyttäjän Viivi Korpela suunnitelma. Osa kurssia Opendigi, Hytölän koulu.

Minecraft ja kestävä kehitys

Kurssin tavoitteet

Opetuskokonaisuuden kuvaus:

Opetuskokonaisuuden aikana tehdään tutkimusretki omaan kouluun, tutkitaan ja ihmetellään ilmastonmuutosta leikkien ja liikunnan avulla, ja hyödynnetään Minecraftia kestävän ja paremman tulevaisuuden suunnittelemiseen.

Opetuskokonaisuuden tavoitteet:

  • Nykyisyyteen johtaneen kehityksen ymmärtäminen menneisyyttä koskevan tiedon avulla. Tulevaisuuden valintojen pohtiminen
  • Ympäristöherkkyyden kehittymisen tukeminen ja oppilaan ohjaaminen toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
  • Oppilaan ohjaaminen havaintojen ja kokeilujen tekemiseen koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen. Oppilaan ohjaaminen tulosten esittelyssä eri tavoin. Oppilaan itsensä ilmaisemisen ja näkemystensä perustelemisen harjoittelu
  • Oppilaan ohjaaminen tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä innostamaan oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta yhdessä toimien
  • Oppilaille tutun peliympäristön valjastaminen pedagogiseen käyttöön
  • Ryhmätyöskentelytaitojen kehittäminen