×

Tämä on käyttäjän Leo Syrjälä suunnitelma. Osa kurssia Kryptografiaa.

Modulo

Opiskelijan ohje

Teoriaa

Laskuihin otetaan mukaan modulo, joka saa luvut niin sanotusti kiertämään kehää. Kun salauksen yhteydessä luvut poikkeavat taulukon arvoista, ne muutetaan modulon avulla takaisin haluttujen arvojen joukkoon.

Hyvänä esimerkkinä toimii kello, jossa kaikki luvut ovat modulo 12 (tai modulo 24 digitaalisen kellon tapauksessa). Kellossa luvun 12 jälkeen ei tule 13, vaan luvut lähtevät kasvamaan taas alusta, jolloin seuraava luku on 1. Kappaleen kryptosysteemeissä käytetään moduloa 29, joka tulee kirjainten lukumäärän mukaan. Luku 30 vastaakin siis lukua 1, luku 31 vastaa lukua 2 ja niin edelleen. Jos salauksen jälkeen saatu luku on suurempi kuin 29, niin siitä vähennetään 29 niin kauan, että saatu tulos on halutulla välillä. Vastaavasti tuloksen ollessa pienempi kuin yksi, siihen lisätään 29 riittävän monta kertaa.

Modulon avulla saadaan numero vastaamaan aina jotain kirjainta, vaikka salauksessa käytettäisiin mitä laskuja tahansa. Samalla se hankaloittaa myös salauksen murtamista.

Kurssin tavoitteet

Kryptografian perusteiden opettelua.