×
Mikko Rajamäki
Kurssi: YO 9
3 oppituntia
Luokka-aste
9. luokka
Oppiaineet
YH
Hakusanat
yhteiskuntaoppi

YO 20.3.

Oppilas ymmärtää kurssin päätyttyä:

a) yhteiskunnan rakenteen

b) velvollisuuksien ja oikeuksien vuorovaikutuksen

c) erilaiset perherakenteet

d) talouden perusrakenteet

e) erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia