×

Tämä on käyttäjän Melina Keltti suunnitelma. Osa kurssia 9 B Äikkä.

Symbolismin aloitus

Opiskelijan ohje

Tarkistetaan "Hannan tie romantiikasta realismiin" -moniste, jota varten on luettu myös Canthin Kuoleva lapsi -novelli https://fi.wikisource.org/wiki/Kuoleva_lapsi

Käydään läpi kirjallisuushistorian esitelmän ohjeistus

Luetaan kirjan kappale Symbolismi s. 198-199, tehdään teht. 1, 2, 4, 5 ja harj. kirjan tehtävä

Valitse runo. Kerro omin sanoit ja kirjoita vihkoon, mistä runo kertoo.

a. Paljain jaloin

Niin mä kerran
tieni aloin,
niin mä kuljen:
paljain jaloin.

Avohaavat
syvät näissä
ammottavat
kantapäissä:

rystysihin
joka kiven
jäänyt niist'
on verta hiven.

— Mutta niinkuin
matkan aloin,
päätän myös sen:
paljain jaloin.

Silloinkin, kun
tuska syvin
viiltää, virkan:
— Näin on hyvin.

— Tapahtukoon
tahtos sinun,
Kohtalon,
eikä minun.

Uuno Kailas

TAI

b. Talo

Nous taloni yhdessä yössä –
kenen toimesta, Herra ties.
– Se auttoiko salvutyössä,
se Musta Kirvesmies? –
On taloni kylmä talo,
sen ikkunat yöhön päin.
Epätoivon jäinen palo
on tulena liedelläin.
Ei ystävän, vieraan tulla
ole ovea laisinkaan.
Vain kaks on ovea mulla,
kaks: uneen ja kuolemaan.


Lähde: Kailas, Uuno 1932: Runoja. WSOY, Porvoo.

TAI 

c. Elegia

Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin,
yksin syntynyt oot, yksin sa lähtevä oot.
Askelen kaksi sa luulet kulkevas rinnalla toisen,
mutta jo eelläs hän on taikka jo jälkehes jäi,
hetken, kaksi sa itseäs vastaan painavas luulet
ihmisen, kaltaises – vierasta lämmititkin!

V.A. Koskenniemi, Elegia 1917

Kotitehtävät