×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Portfolio.

Pedagogiikka

Opiskelijan ohje

Pedagogiset tavoitteeni ovat

 • yksilöllinen oppiminen yhteisöllisin menetelmin
 • avoin toimintakulttuuri ja yhteistyön lisääntyminen
 • vuorovaikutuksen lisääntyminen
 • monipuoliset työtavat
 • aineiden sisältöjä yhdistävät kokonaisuudet
 • arvioinnin monipuolisuus, tavoitelähtöisyys ja jatkuvuus
 • elinikäinen oppiminen
 • oppilaiden osallisuuden tukeminen

Tavoitteita olen toteuttanut Opentuntiportaalin kautta. Tekemiäni avoimia suunnitelmia Opentunnissa on tällä hetkellä hieman yli 500. Lisäksi olen tehnyt noin 1000 opetusvideota eri aiheista. Opentunnin lisäksi avointa materiaali on osoitteessa http://haluoppia.fi/ 

Alla on esitelty muutamia malleja opetusvideoista. Linkeissä on esimerkkejä Opentunnin kurssista suunnitelmineen.

Esimerkkivideot

Excel: Lajittelu ja suodatus

Photoshop-Kloonityökalu

Avoimia kursseja ja suunnitelmia

Tietotekniikka

Matematiikka

 

Kurssin tavoitteet

Kokonaisuus on sähköinen portfolioni liittyen pedagogiikkaan, teknologiaan ja erilaisiin hankkeisiin, joissa olen ollut mukana.

Oikean reunan linkeistä voit tutustua ajatuksiini jaoteltuna seuraaviin aihealueisiin

 1. Teknologia
 2. Pedagogiikka
 3. Organisaatioon liittyvät yhteiset kokonaisuudet
 4. Hankkeet, joissa olen ollut mukana

Ajatuksiini opettamisesta ja pedagogiikasta voit tutustua osoitteessa http://haluoppia.blogspot.fi/