×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Opentunti.

OPH hankehaku 2017

Opiskelijan ohje

Ruskon kunta hakee tukea Opentuntiin Oppimisympäristöjen kehittämiseen varatun hankkeen kautta vuosiksi 2017-2019.

Hakemukset tehdään sekä lukiokoulutukseen että esi- ja perusopetukseen. Hakemukset ovat valmisteilla ja voit lukea niistä linkeistä

Tarkempaa hankebudjettia (yhteinen molempien hankkeiden osalta) voit seurata linkistä, OPH-hankebudjetti-2017

Hankkeessa ovat mukana (päivitetty 8.5. 2017)

 1. Rusko

Hankehakuprosessissa ollaan yhteydessä ja pyritään saamaan mukaan alla olevat tahot

 1. Opentuntia nykyisin käyttävät kunnat
 2. Muut hankkeesta kiinnostuneet kunnat
 3. Turun oppimisanalytiikkakeskus
 4. Opettajankoulutuslaitokset
 5. Visma
 6. Microsoft
 7. Enter systems
 8. Flatfishgames
 9. Yle

Kunnan osalta hankkeeseen osallistuminen tarkoittaa resurssia osaamiskarttojen luomiseen, hankkeessa mainittujen oppimiskokonaisuuksien luomiseen, mahdollisuuteen osallistua asiantuntijawebinaareihin ja Opentunnin käyttöönottoon.

Jos hanke kiinnostaa, ole yhteydessä Janne Korsimoon, sähköpostilla janne.korsimo@rusko.fi tai puhelimella 044-4333560

Hanke pähkinänkuoressa

 • Rakennetaan Opentuntiin osaamiskarttajärjestelmä, joka mahdollistaa ainekohtaiset osaamismerkit ja toimii oppilaskohtaisena itsearviointityökaluna
 • Oppilas oppii havainnoimaan omaa osaamistaan ja heikkouksiaan
 • Havainnonnin avulla oppilas harjoittelee asettamaan realistisesti tavoitteita ja luomaan suunnitelman oman oppimisen edistämiseksi maker-kulttuurin mukaisesti  
 • Opettaja saa arvioinnin tueksi formatiivista arviointitietoa kootusti ja helposti hallinnoitavaksi
 • Eri palveluissa olevan arviointitiedon automaattisen siirron prosessin standardin määrittely oppilashallintojärjestelmään
 • Arviointitiedon avoimuus lisääntyy huoltajille
 • Tutkitaan itsearvioinnin, opettajan arvioinnin ja oppimispelien arviointien välistä korrelaatiota
 • Opettajien yhteistyön ja yhteisen tekemisen toimintakulttuurin leviäminen osaksi arkea yli koulu- ja kuntarajojen
 • Avoimien opetuskokonaisuuksien (STEAM ja Maker-kulttuuri) ja osaamiskarttojen luonti
 • Varataan aikaa oman tiimin kokonaisuuksien ja osaamiskarttojen suunnitteluun ja hanketoimijoiden yhteisiin webinaareihin asiantuntijuuden lisäämiseksi

Opentunnin kehittämiskohteet

Osaamiskarttajärjestelmän kehittäminen aikajanaksi

 1. Aikajanatoiminnon rakentaminen
 2. Opetusryhmien käyttö osaamiskartoissa ja aikajanoissa
 3. Itsearviointitiedon automaattinen siirtäminen oppilashallintoon
 4. Ainekohtaisten aikajanojen vertailu monialaisten kokonaisuuksien löytämiseksi ja suunnitteluksi
 5. Oppilaan itsearviointitiedon yhteenvetonäkymät opettajalle ryhmäkohtaisesti ja yksilökohtaisesti
 6. Tiedon kerääntyminen oppilaalle koko kouluhistorian ajalta

Opentunnin muut toiminnot

 1. Kuvan lisääminen ja CC lisenssit
 2. Alakoulun opettajille suunnatut toiminnot
 3. Varhaiskasvatukseen suunnatut toiminnot
 4. Usemman koulun ja kunnan tuki käyttäjälle
 5. Opentunti palvelun siirto Azureen
 6. Opettajalle mahdollisuus lähettää sijaiselle oppituntien suunnitelmat lukujärjestyksestä
 7. 3. tahojen oppikokonaisuuksien tekijöiden käyttäjäprofiili ja toiminnot
 8. Oppilaalle suunnattujen kurssien arkistointi oppilaan kurssipankkiin
 9. Mahdollisten yhteistyökumppanien rajapintojen rakentaminen

 

 

Kurssin tavoitteet

Opentunti on opettajien käyttöön kehitettetty suunnittelutyökalu, joka mahdollistaa suunnitelmien avoimuuden sekä oppilaille että opettajille. Arkityötä helpottava työkalu antaa opettajalle mahdollisuuden jakaa työssään kirjaamia suunnitelmia samasta järjestelmästä, jolla hän suunnitelman tekee.

Ajankohtaista tietoa Opentunnista saat osoitteesta www.facebook.com/opentunti

Testitunnuksen saat täyttämällä lomakkeen täällä.

Jos olet kiinnostunut Opentunnin käyttöönotosta koko kunnassa, ota yhteyttä Janne Korsimoon, janne@opentuntiry.fi , 044-4333560

Opentuntijärjestelmän käyttö ja käyttöönotto on ilmaista.