×

Tämä on käyttäjän Tuomo Schwela kurssi.

Lähivesien tutkimusprojekti

Kurssin tavoitteet

Luokka tutkii tietyn vesialueen (esim. joki, järvi, lammikko, lähde…) laatua. Veden laatua seurataan vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Tutkimustulokset kirjataan ylös esimerkiksi excel-taulukkoon tai Paikkaoppi-palveluun. Oppilaat dokumentoivat tutkimustyötä ja -tuloksia omille laitteilleen, jos heillä sellaiset on.