×

Kyselytutkimus

Aihealue

Oppiainekohtaiset menetelmät

Koulutukseen varattava aika

45 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Matematiikka

Hakusanat

opettajien tvt-taidot
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/968/kyselytutkimus


Merkin kuvaus

Kyselytutkimus+excel

Oppilaille opetetaan taulukkolaskennan perustaitoja, esimerkiksi kaavoja. Oppilaat tekevät sähköisiä kyselyjä, jonka tuloksista he tekevät tilastoja.

Tuntisuunnitelmat kyselytutkimuksesta ja datan viemisestä Exceliin.