×

Sijaintitietojen hyödyntäminen

Aihealue

Oppiainekohtaiset menetelmät

Koulutukseen varattava aika

60 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Maantiede

Hakusanat

opettajien tvt-taidot
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/88/sijaintitietojen-hyodyntaminen


Merkin kuvaus

Oppilaat voivat luoda interaktiivisen kartan, joka  toimii eri oppiaineiden projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja kokemuksille, esim. PaikkaOppi