×

Geometrian ohjelmistot

Aihealue

Oppiainekohtaiset menetelmät

Koulutukseen varattava aika

120 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu

Oppiaineet

Matematiikka

Hakusanat

opettajien tvt-taidot geogebra
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/84/geometrian-ohjelmistot


Merkin kuvaus

Geometria

Opetuksessa hyödynnetään Geogebraa havainnollistamaan analyyttista geometriaa. 

Geogebran käytöstä.

Kyselytutkimus+excel

Oppilaille opetetaan taulukkolaskennan perustaitoja, esimerkiksi kaavoja. Oppilaat tekevät sähköisiä kyselyjä, jonka tuloksista he tekevät tilastoja.

Tuntisuunnitelmat kyselytutkimuksesta ja datan viemisestä Exceliin.