×

Pelillistäminen opetuksessa

Aihealue

Oppimisprosessien yhteiset työkalut

Koulutukseen varattava aika

45 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Äidinkieli

Hakusanat

opettajien tvt-taidot ville opentunti tabletkoulu
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/66/pelillistaminen-opetuksessa


Merkin kuvaus

Tämän osaamismerkin voit merkitä itsellesi, kun olet tutustunut ja tunnistat sähköisten palvelujen mahdollisuudet pelillistämisessä, oppilaan motivoinnissa ja osana formatiivista arviointia. Sinun ei tarvitse vielä osata käyttää alla mainittuja palveluja, niistä on tarjolla omat osaamismerkit.

Sähköisiä oppimisen sovellukset mahdollistavat oppimisen analysoinnin automaattisesti. Analysointi voi perustua esimerkiksi oppilaan itsearviointiin, oppilaan tekemiin tehtäviin, käytettyy aikaan, oppilaan vastausten laatuun, toistuviin onnistumisiin tai virheisiin.

Pelillistäminen ei välttämättä tarkoita pelkkiä pelejä. Pelillistämisen avulla oppilasta pyritään motivoimaan pienillä palkinnoilla, joita oppilas saa oppimisen edistymisen myötä. Pelillistämistä on siis esimerkiksi perinteiset "papukaijamerkit" tai vihkoon liimattavat tarrat.

Sähköisiä välineitä pelillistämiseen ja formatiivisen arvioinnin dataan ovat mm.

  1. Ville-oppimisympäristö. Villessä on mm. valmiita kokonaisuuksia matematiikkaan ja äidinkieleen lähes kaikkiin luokka-asteisiin. Villen osaamismerkki löytyy täältä
  2. Tabletkoulu. Tabletkoulun materiaalin avulla korvaat oppikirjan. Tabletkoulussa on materiaalia kuten perinteisessä oppikirjassa, mutta Tabletkoulu on lisäksi sähköinen oppimisympärsitö, joka tarjoaa mahdollisuuden seurata oppilaan etenemistä. Tabletkoulun materiaaleissa on usein automaattisesti tarkastettavia tehtäviä ja paljon oppilaan aktiivisuutta lisääviä tehtävätyyppejä.
  3. Opentunnin Osaamismerkit itsearvoinnin teettämiseen (käytössä alkuvuodesta 2018). Opettajat voivat yhdessä luoda osaamismerkkejä oppiaineisiin, joiden avulla oppilaat arvioivat omaa osaamistaan. Opettaja saa kootusti tietoa ryhmän oppimisesta.