×
Aihealue
Hallinto VAKA
Koulutukseen varattava aika
30 min
Luokka-asteet
Varhaiskasvatus
Oppiaineet
Ei oppiaineita
Hakusanat
paimion käytänteet
Näkyy rooleille
Ylläpitäjä Rehtori Muokkaaja Opettaja Sivistysjohtaja Varhaiskasvatusjohtaja Palvelusihteeri
Aktiivinen rooleille
Ylläpitäjä Rehtori Muokkaaja Palvelusihteeri

Paimion varhaiskasvatus -huoltajaopas

Tervetuloa Paimion varhaiskasvatukseen!

Paimion kaupungissa käytetään varhaiskasvatusasioiden hoitamiseen Wilma-järjestelmää. Wilmaa voidaan käyttää sekä selaimella osoitteessa paimio.inschool.fi tai Wilma-mobiilisovelluksella. Näillä on kuitenkin eroja, jotka on hyvä huomioida.

Mobiilisovelluksella: 

 • tehdään hoitoaikavaraukset (vain kunnalliset yksiköt)
 • ilmoitetaan lapsen äkillinen poissaolo (vain kunnalliset yksiköt)
 • voidaan viestiä kodin ja toimintayksikön välillä (vain kunnalliset yksiköt)
 • voidaan viestiä kodin ja hallinnon välillä (sekä kunnalliset, että yksityiset)

Selaimella, osoitteessa paimio.inschool.fi:

 • Täytetään lomakkeet (Vain kunnalliset yksiköt)
  • Huoltajien yhteystiedot
  • Lapsen tärkeät tiedot (esim. allergiat, varahakijat jne.)
  • Luvat ja kiellot (esim. kuvausluvat)
 • Tehdään hakemukset ja vastaanotetaan päätökset (sekä kunnalliset, että yksityiset)
  • Palvelutarpeen (eli montako tuntia viikossa lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta) muutokset
  • Toimintayksikön vaihtohakemukset
  • Ilmoittautuminen esiopetukseen ja hakemus täydentävään varhaiskasvatukseen
  • Tuloselvitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksua varten
  • Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

1. Hoitoaikavaraus (ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Jotta lapselle voidaan varata ateriat varhaiskasvatuspäivälle ja jotta henkilöstöä voidaan varata riittävästi, on ensiarvoisen tärkeää tehdä lapselle AINA hoitoaikavaraus Wilma-sovelluksen kautta. Hoitoaikavaraus tulee tehdä viimeistään edeltävän viikon maanantaina klo 17 mennessä. Hoitoaikavarauksen voi tehdä ainoastaan mobiilisovelluksella.

Hoitoaikavarauksen pikaohje:

 1. Avaa Wilma-sovellus
 2. Valitse lapsi, jolle haluat tehdä varauksen
 3. Klikkaa vasemmasta yläkulmasta kolme viivaa
 4. Valitse "Hoitoaikavaraukset"
 5. Päiväkohtaisen varauksen voit tehdä klikkaamalla kalenterista päivää ja lisäämällä Vihreästä + merkistä kellonajat
 6. Pidemmän aikajakson varauksen voit tehdä "Tee varaukset ajanjaksolle" -palkista
  • Valitse alkupvm, esim. 1.8. ja loppupvm, esim. 31.8.
  • Valitse varhaiskasvatuksen päivittäinen alkamisaika, esim. 7.30
  • Valitse varhaiskasvatuksen päivittäinen päättymisaika, esim. 17.00
  • Valitse ne viikonpäivät, jolloin lapsi on varhaiskasvatuksessa kyseisen ajanjakson viikoilla
  • Klikkaa "Jatka"
  • Tarkista tiedot ja klikkaa "Tallenna"

2. Perheen ja lapsen tiedot

Kaikki perheen ja lapsen tärkeät tiedot tulee kirjata Wilmaan. Yhteystiedot kirjataan Wilman lomakkeella. Lomakkeen voit täyttää ainoastaan selaimessa, osoitteessa paimio.inschool.fi. Jos sinulla on useampi lapsi, jokaiselle tulee täyttää tiedot erikseen. 
Allergia- ja varahakijatiedot täytetään vain kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsille.

Lomakkeen löydät seuraavasti:

Tietokoneella:

 • Jos sinulla on useampi lapsi, valitse se, jonka tietoja haluat täyttää
 • Sinisestä ylärivistä "Lomakkeet" (voi joutua klikkaamaan ensin kolmea pistettä)
 • "VAKA: Lapsen tiedot (huoltaja)

Mobiililaitteen selaimella:

 • Jos sinulla on useampi lapsi, valitse se, jonka tietoja haluat täyttää
 • Klikkaa oikealta ylhäältä kolme viivaa
 • "Lomakkeet"
 • "VAKA: Lapsen tiedot (huoltaja)

Varmista, että olet täyttänyt kaikki seuraavat tiedot:

 • KAIKKIEN huoltajien yhteystiedot
 • Varhaiskasvatusmaksun maksajan tiedot
 • Varahakijoiden yhteystiedot (ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

LAPSEN ALLERGIATIEDOT (ei koske ysityistä varhaiskasvatusta)

Jos lapsellasi on allergioita, tulee niistä ilmoittaa henkilökohtaisesti lapsen oman ryhmän työntekijälle. Työntekijä merkitsee tiedon Wilmaan. Lapsen allergiasta tulee toimittaa lääkärintodistus toimintayksikköön jo ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa. Jos allergia todetaan, kun lapsi on jo aloittanut, tulee todistus toimittaa niin pian kuin mahdollista. 

Huom! Laktoosittomasta tai eettisestä ruokavaliosta riittää huoltajan ilmoitus.

3. Luvat ja kiellot (ei koske yksityistä varhaiskasvatusta)

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttää, että varhaiskasvatustoimintaa dokumentoidaan. Paimiossa dokumentointi toteutaan siten, että esim. ryhmän toiminnasta otetaan henkilökunnan työlaitteilla kuvia ja kuvat tallennetaan toimintakaudeksi ryhmän yhteiseen kuvakansioon. Tähän kuvakansioon jaetaan huoltajille linkki. Kuvakansio sisältöineen poistetaan aina joka toimintakauden päätteeksi. Ryhmän yhteisen kuvakansion toteutuminen edellyttää sitä, että huoltajat ovat antaneet luvan lapsensa ja esim. lapsen askartelujen ja taiteen kuvaamiseen ja kuvien tallentamiseen tuohon kansioon. Mikäli huoltaja ei anna lupaa, ko. lapsen kuvia ei tallenneta ryhmän yhteiseen kuvakansioon. Kuvauslupa annetaan toimintakaudeksi kerrallaan Wilmassa lupalomakkeella. Samalla lomakkeella voi myös antaa suostumuksensa kuvien käyttöön kaupungin nettisivuilla tai kaupungin markkinoinnissa.

Kuvausluvan voi peruuttaa milloin tahansa poistamalla luparasti lomakkeelta ja ilmoittamalla rastin poistosta henkilöstölle. Kielto astuu voimaan heti, kun se on tehty. Kielto ei koske aikaisempia kuvia.

Kuvausluvat löydät Wilman selainversiolla seuraavasti:

Lomakkeet --> VAKA: Luvat ja kiellot (huoltaja)

4. Hakemukset ja päätökset

Varhaiskasvatukseen liittyvät hakemukset tehdään Wilman selainversiossa seuraavasti:

"Hakemukset ja päätökset" --> "Tee uusi hakemus"

Valitse hakemus listasta tarpeesi mukaan. Tässä lyhyet kuvaukset kunkin lomakkeen käyttötarkoituksesta:

 • Palvelutarpeen ja sijoituksen muutokset P3 (huoltaja)
  • Kun haluat muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa tai hakea toiseen toimintayksikköön
 • Hakemus täydentävään varhaiskasvatukseen
  • Kun lapsesi aloittaa tai on jo esiopetuksessa ja haluat hakea hänelle varhaiskasvatusta esiopetusajan lisäksi
 • Ilmoittautuminen esiopetukseen
  • Kun saat ohjeen ilmoittaa lapsi esiopetukseen, täytä tämä hakemus (Älä tee tätä kuitenkaan ennakkoon, ennen yhteistä ohjetta)
  • Keväisin varhaiskasvatustoimisto ilmoittaa yhteisesti, milloin tulee ilmoittautua seuraavan syksyn esiopetukseen
 • Varhaiskasvatuspaikan/palvelusetelin irtisanominen
  • Tämä on tärkeä täyttää, kun lapsesi päättää varhaiskasvatuksen
  • Varhaiskasvatusmaksu peritään huoltajan ilmoittamaan irtisanomispäivään asti

5. Asiakasmaksut ja tulotiedot

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa tai perheen tuloissa tapahtuu muutoksia (esim. siirrytään perhevapailta tai työttömyyskaudelta työhön tai toisinpäin, kun palkassa tapahtuu muutoksia tai jokin Kelan etuus alkaa tai päättyy jne.) tulee Wilmassa täyttää TULOSELVITYS. Jos perhe on hyväksynyt korkeimman maksuluokan, tuloselvitystä ei tarvitse täyttää.

Tuloselvityksen löydät Wilmassa seuraavasti:

"Hakemukset ja päätökset" --> "Tuloselvitys"

Tuloselvitystä lähetettäessä on tärkeää muistaa myös liitteet. Esim. kaikki Kelan etuudet vaativat liitteeksi Kelan päätöksen ko. etuudesta. Samoin elatusavusta, yrittäjän tuloista, lapsen tuloista, pääomatuloista jne. tulee lähettää asianmukaiset liitteet. Palkkatietoja varten ei tarvita liitettä, sillä ne tarkistetaan Tulotietojärjestelmästä.

Lisää tietoa asiakasmaksuista ja tulorajoista löydät täältä: 

Kunnallinen varhaiskasvatus

Yksityinen varhaiskasvatus ja palveluseteli

6. Varhaiskasvatussuunnitelma ja tuki

Varhaiskasvatustoimintaa ohjaa valtakunnallinen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja. Kunkin kunnan on laadittava oma, paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmansa, joka pohjautuu tähän asiakirjaan. Paimion kaupungin varhaiskasvatussunnitelman löydät täältä:

Paimion varhaiskasvatussuunnitelma

Tämän lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan/päivitetään vuosittain yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsella on oikeus saada tarvittaessa tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen varhaiskasvatuksen tuen tarve selvitetään yhteistyössä kunkin yksikön oman varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman löydät Wilmasta, kun ryhmän opettaja on julkaissut sen huoltajille. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma löytyy seuraavasti: 

Wilman selainversio --> "Tuki" --> Muut asiakirjat: "Varhaiskasvatussuunnitelma"

7. Wilma-ohjeet ja tekninen tuki

Lisää Wilma-ohjeita löydät kaupungin kotisivuilta:

Ohjeita Wilman käyttöön varhaiskasvatuksessa - Paimio

Ongelmatilanteissa
Mikäli törmäät Wilma-asioinnissa teknisiin pulmiin, esim. jokin lomake ei näy tai toimi, tee sähköpostilla tukipyyntö osoitteeseen helpdesk@paimio.fi. Laita otsikon alkuun teksti "Wilma-varhaiskasvatus", niin tukipyyntö ohjautuu kaupungin Wilma-tukeen.

8. Toimintayksikköjen ja varhaiskasvatustoimiston yhteystiedot ja soittoajat

Mikäli sinulla on yleistä kysyttävää koskien esim. varhaiskasvatusaikaa, toimintayksikköjä jne. ota rohkeasti yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluneuvojiimme. Jos soittoajat eivät sovi, laita rohkeasti sähköpostia, sillä palveluneuvojamme lukevat postit useamman kerran päivässä.


Kunnallinen varhaiskasvatus:

Heli Jääskelä, varhaiskasvatuksen palveluneuvoja
heli.jaaskela@paimio.fi
p. 02 4745107 (soittoaika arkisin klo 9-10)

Yksityinen varhaiskasvatus:

Johanna Koivunen, varhaiskasvatuksen palveluneuvoja
johanna.koivunen@paimio.fi 
p. 02 4745239 (soittoaika arkisin klo 9-10)

Varhaiskasvatuksen sijoitukset ja perhepäivähoito:

Anne Kuisma, varhaiskasvatusohjaaja
anne.kuisma@paimio.fi 
p. 02 4745241

Opetuksen ja kasvatuksen hallinto

Tuulia Tamminen, varhaiskasvatusjohtaja
tuulia.tamminen@paimio.fi 
p. 02 4745312

Jyrki Lumiainen, sivistysjohtaja
jyrki.lumiainen@paimio.fi 
p. 02 4745311

Toimintayksiköt

Kunnallisten toimintayksikköjen yhteystiedot:
Kunnalliset toimintayksiköt

Yksityisten palveluntuottajien yhteystiedot:
Yksityiset palveluntuottajat