×

Studeon käyttö

Aihealue

Oppimisprosessien yhteiset työkalut

Koulutukseen varattava aika

2 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Projektit

Hakusanat

opettajien tvt-taidot studeo tabletkoulu
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/2739/studeon-kaytto


Merkin kuvaus

  • osaat ottaa Studeon käyttöön Deskun kautta
  • osaat ohjeistaa oppilaita käyttöönotossa
  • osaat hallita tehtäviä
  • osaat tarkastaa tehtäviä
  • osaat tarkastella oppilaiden tilastoja
  • osaat antaa palautetta oppilaalle
  • osaat järjestää sähköisen kokeen

Itseopiskelumateriaalia Studeoon