×

NäppisTaituri - taso 3

Aihealue

Ainekohtaiset

Koulutukseen varattava aika

90 min

Näkyy rooleille

Opettaja Oppilas

Aktiivinen rooleille

Oppilas

Kouluasteet

Alakoulu (4. luokka) Alakoulu (3. luokka)

Oppiaineet

Projektit

Hakusanat

näppistaituri
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/2180/nappistaituri-taso-3


Merkin kuvaus

Olen suorittanut hyväksytysti Näppistaiturissa Peruskurssi Juniorin 3.-4. luokan aikana