×

NäppisTaituri - taso 2

Aihealue

Ainekohtaiset

Koulutukseen varattava aika

90 min

Näkyy rooleille

Opettaja Oppilas

Aktiivinen rooleille

Oppilas

Kouluasteet

Alakoulu (2. luokka)

Oppiaineet

Projektit

Hakusanat

forssa näppistaituri
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/2179/nappistaituri-taso-2


Merkin kuvaus

Olet suorittanut Näppistaiturissa seuraavan kurssin:

Nyt Näppis tutuksi!