×

Opin koodaamaan - taso 2

Aihealue

IT-ajattelu (ohjelmointi taulukkolaskenta)

Koulutukseen varattava aika

90 min

Näkyy rooleille

Opettaja Oppilas

Aktiivinen rooleille

Oppilas

Kouluasteet

Alakoulu (4. luokka) Alakoulu (3. luokka)

Oppiaineet

Projektit

Hakusanat

oppilaiden tvt taidot
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/188/opin-koodaamaan-taso-2


Merkin kuvaus

 

Osaan

  • blokki- eli koodipalikkaohjelmoinnin peruskomennot
  • suorittaa kokonaan yhden blokkikoodausharjoituksen
  • mennä selaimella Scratch-koodaussivustolle: https://scratch.mit.edu/ 
  • käyttää Scratchin perustoimintoja