×

Wilman peruskäyttö

Aihealue

Open arjen työkalut

Koulutukseen varattava aika

60 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Äidinkieli

Hakusanat

opettajien tvt-taidot wilma

Pakollinen

https://opentunti.fi/badges/tokens/show/18/wilman-peruskaytto


Merkin kuvaus

 • viestintä ja arviointi
  • pikaviestit
  • tuntimerkinnät
  • kurssin arviointi
  • formatiivinen arviointi(R)
 • jälki-istunto ja kasvatuskeskustelu (kurinpitotoimet)
 • kokeen varaaminen ja koenumeroiden lisääminen
 • valmiiden hakujen hyödyntäminen
 • oppilaskohtaisten tietojen löytäminen
 • 4-varoitus (yläkoulu)(R)
 • omien tietojen päivitys, mm. erityisruokavaliot (R)
 • loma-anomuksen hyväksyminen (luokanvalvoja) (R)
 • Wilma-appsin käyttö iPadissa

Opiskelumateriaalit löydät täältä