×

Kaavojen hyödyntäminen - Excel

Aihealue

Syventävät taidot

Koulutukseen varattava aika

120 min

Näkyy rooleille

Opettaja

Aktiivinen rooleille

Opettaja

Kouluasteet

Koko yläkoulu Koko alakoulu

Oppiaineet

Tietotekniikka

Hakusanat

excel taulukkolaskenta kaavat funktio
https://opentunti.fi/badges/tokens/show/177/kaavojen-hyodyntaminen-excel


Merkin kuvaus

Taulukkolaskentaohjelmissa voit matemaattisten peruslaskutoimitusten avulla luoda kaavoja isojenkin tietomassojen laskemista varten. Ohjelmista löytyy myös iso joukko valmiita funktioida, joita voidaan kaavoissa hyödyntää.

Osaamismerkin suoritettuasi osaat

  1. Luoda kaavan ja tiedät perusperiaatteen kaavan luomisesta
  2. Osaat hyödyntää valmiita funktioida
  3. Osaat kopioida kaavan ja käyttää täyttökahvaa
  4. Tiedät suhteellisen ja absoluuttisen soluviittauksen eron ja osaat kinniittää soluja kaavassa

Opiskelumateriaalia löydät täältä