×

Kouluasteet

Alakoulu (2. luokka) Alakoulu (1. luokka)

Oppiaineet

Englanti

Hakusanat

alkuopetus
https://opentunti.fi/badges/maps/show/140/1-2-englanti