×

Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Tietotekniikan syventävä.

Toimintaperiaate

Opiskelijan ohje

 

Vastaa olla oleviin kysymyksiin parin kanssa tai yksin. Palauta tai palauttakaa tehtävä O365 Classroomin tehtävään Toimintaperiaate

  1. Etsi netistä vasatuksia seuraaviin kysymyksiin.
  2. Kuka oli Ada Lovelace?
  3. Mitä tarkoitaa binäärijärjestelmä?
  4. Mitä tarkoitaa Boolen logiikka?
  5. MIten kahden luvun yhteen laskeminen tapahtuu tietokoneessa?
  6. Mihin tietokone tarvitsee kelloa? (mitein kellotaajuus ei varsinainen kellonaika)
  7. Miten tietokone eroaa pelkästä laskukoneesta?
  8. Mihin ohjelmointia tarvitaan?
  9. Mistä osista tietokone koostuu? (isot linjat, ei tarvitse vielä tarkkoja yksityiskohtia)

 

Kurssin tavoitteet

Tavoite

Oppilas tuntee tietokoneen rakenteen, hallitsee käyttöjärjestelmien (Windows ja Linux), ohjelmien ja tavanomaisten lisälaitteiden asentamisen. Oppilas osaa koota tietokoneen erikseen hankituista komponenteista. Oppilas osaa tietokonetta hankittaessa vertailla erilaisia kokoonpanoja.

Sisältö:

Kurssilla perehdytään tietokoneen ja lisälaitteiden tekniikkaan ja käyttöönottoon tarvittavien ohjelmien asentamiseen. Vertaillaan eri komponenttien vaikutusta koneen suorituskykyyn ja hintaan. Tutustutaan ja ratkotaan tavallisimpia käytössä ilmeneviä ongelmia. Kurssilla tutustutaan myös oman lähiverkon asentamiseen ja sen antamiin mahdollisuuksiin kotona.

Kurssin lopussa on mahdollisuus koota oma tietokone omista komponenteista.

Töiden palautukset

  1. 9 TiSy syksy 2016, https://classroom.microsoft.com/assignments?section=49adab87-5598-46d9-a6fe-374bab90f325